Curriculum Vitae

Främsta egenskaper

• Noggrann och kvalitetstänkande
• Resultatorienterad och flitig
• Samarbetsvillig

Kompetens

Branscher: Ventilation, simulering, grafik
Databaser: MS SQL, MySQL
Operativsystem: Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Linux, Android
Programmeringsspråk: C, C++, C#, VB.NET, Python, Lua, Java, PHP, XAML, SQL, Linq, NHibernate
Ramverk/Klassbibliotek: MS .NET 2.0, 3.0, 3.5, Silverlight, WPF, WCF, Delta3D, Gizmo3D, Android SDK, Boost, Openscenegraph, Ogre3D, crystal space, Irrlicht, Open Dynamics engine m.fl.
Speciell kompetens: Realtidssimulering, 3D-rendering, video, ljud, fysik, nätverk (tcp, udp),
lågnivåprogrammering/minneshantering, grafikkortsassembler
Arkitekturprinciper: Event driven design, Service oriented design, Command and Query responsibility segregation, Modularitet med minimala kopplingar
Utvecklingsverktyg: Visual Studio, Eclipse, NetBeans
Webbutveckling: Javascript, ASP.NET, HTML, AJAX, PHP
Versionshantering: MS TFS, SVN, CVS, Mercurial
Utvecklingsmetodik: Scrum, Kanban, Agile, xtreme programming m.fl. Utveckling i nära samarbete med kund.

Arbetslivserfarenhet

Lightgraph AB (2012-06 -- )


Uppdrag
Domstolsverket
Systemutvecklare/systemarkitekt/konstruktör

Divid AB (2010-03 -- 2012-06)


Uppdrag
Munters
Systemutvecklare
2010-06 - 2012-03
Produktvalsprogram för luftbehandlings- och avfuktningssystem
Nyutveckling av produktvalsprogram för luftbehandling- och avfuktningsystem. Programmet skall underlätta processen vid konfigurering och offerering av Munters produkter inom luftbehandling och avfuktning.
Teknologier: C#, Silverlight, MVVM, CQS, IoC, XAML, NHibernate, ASP.NET, MS SQL, MS TFS.

Bombardier/Transp
Eurobalise
Systemutvecklare
2010-05 -- 2010-06
Konfigureringsverktyg för tågsignalsystem
Konfigureringsverktyg för signalsystem. Enmansprojekt med utgångspunkt i C++ med .NET-teknik. Gränssnitt i winforms och kommunikation via serieport och USB-port eller mot simulator. Xmlläsning av konfigureringsdata och konfigurering på bit-nivå.
Teknologier: C/C++, Winforms, .NET, MS TFS, Xml, APIer för serie- och USB-port.

Fläkt Woods
Systemutvecklare
2010-03 -- 2010-08
Produktvalsprogram. Katalog/beräkningsprogram.
Gränssnittsutveckling och programmering av beräkningsdelar. Databashantering. Webservice för dataexport och integration med andra program.
Teknologier: .NET, C#, WPF, WCF, SQL Server

Saab Training Systems AB


2003
Programmering av 3d-grafik. Scengraf. Programmering av vertex- och fragmentprogram för att skapa avancerade dynamiska grafiska effekter. Programmerade bl.a. vertex- och fragmentprogram som ersatte de inbyggda uppritningsrutinerna på grafikkort inom ljussättning. Skapade även andra grafiska effekter som t.ex. så kallad bump mapping och specular lighting och skrev exempelkod mm i C++.
Teknologier: C/C++, OpenGL, Gizmo3D, vertex- och fragmentprogram, vertex- och pixelshaders

Akademiska Studier

Internationella handelshögskolan i Jönköping (2006 - 2009) Magisterexamen (master) i industriell ekonomi Breddmagister för ingenjörer innehållande bl.a. bokföring, ledarskap och marknadsföring. Examensarbete magisternivå Subjektiv och objektiv prestationsbedömning inom prestationsbaserade löner. C-uppsats: kandidatnivå Finansiella kontra ickefinansiella mättal Tekniska högskolan i Jönköping (2003 - 2006) Högskoleingenjörsexamen (teknologie kandidat) inom data/media Inriktning informations- och medieteknik. Examensarbete kandidatnivå Utveckling av ett webbaserat ekonomisystem för en liten organisation. Systemutvecklingsprojekt Utveckling och test av kortterminal för kreditkort. Broschyrprojekt Idé och design av reklambroschyr. Erik Dahlbergsgymnasiet (1999 - 2002) Naturvetenskapligt program med inriktning data.